پیوندها

نگاهي به گمرك استان
بسم الله الرحمن الرحيم
 
              نــــــگاهـــــــي بــه گمــــــرك
                                                     تاريخچه گمرك
تشكيلات گمركي درايران سابقه ديرينه دارد . درزمان اشكانيان ( سده سوم قبل از ميلاد ) سازمان منظم گمركي وجود داشته و شعب آن درمرزها آمارواردات را دردفاترمخصوصي ثبت وحقوق معيني دريافت مي كردند . دراين دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است .
درزمان ساسانيان(سده چهارم تا ششم ميلادي )حقوق گمركي به ميزان يك دهم ارزش يا مقدارازواردات دريافت مي شده است .
با ورود اسلام به ايران اين رويه درسايرممالك اسلامي رايج گرديد . دردوره صفويه عوارض گمركي كالاها با توجه به بهاي آن تعيين مي شد . ازسال 1053 هجري شمسي ( 1674 ميلادي ) گمرك به صورت اجاره اي اداره مي شد و اين ترتيب بيش از دو قرن ادامه داشته است .
در سال 1336 هجري شمسي ( 1957 ميلادي ) ، گمرك به وزارت منظم و ازسال 1345 هجري شمسي ( 1966 ميلادي ) از وزارت اقتصاد مجزا وبه وزارت دارائي ملحق شد . هم اكنون گمرك ايران ازسازمان هاي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي است .
تاريخچه گمرك در استان ايلام
گمرك استان ايلام در تير ماه 1382 افتتاح شد . با اينكه آغاز به كار تعدادي از گمركات مرزي همجوار با كشور عراق بعد از جنگ تحميلي با عنوان باز گشايي و فعاليت مجدد آنها همراه بود. گمرك ايلام با توجه به عدم وجود سابقه صرفا" افتتاح گرديد و به همين دليل آنچنان كه بايد و شايد به نقش تاثير گذار آن در فرايند توسعه استان توجه جدي نشده است كه اميد واريم با ياري گرفتن از خداوند متعال و همچنين تلاش همه عوامل موثر در بازرگاني خارجي بيش از پيش شاهد تحول و توسعه اقتصادي استان باشيم .
تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي
شوراي همكاري گمركي ، گمرك را چنين تعريف نموده است .
« گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك ووصول حقوق وعوارض ورودي وصدوري وهمچنين واردات ، ترانزيت و صادرات كالا مي باشد .»
اين اصطلاح به هريك ازقسمت هاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيزاطلاق مي شود مثلا" در مورد مامورين گمرك ، حقوق و عوارض ورودي وصدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هرامر ديگري كه درحدود عمليات گمركي باشد نيز به كارمي رود مثل : مامور گمرك ، حقوق گمركي ، اداره گمرك و اظهار نامه گمركي .
با توجه به تعاريف به عمل آمده مي توان گفت گمرك سازماني است مالي واقتصادي كه ازديرزمان دركشورها وجود داشته و درهرزمان بنا به مقتضيات زمان وخواست حكومت ها ، شكل وسازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلي درآمده است .
گمرك به طورقانوني فقط نقش تطبيق واردات وصادرات را با مقررات وضع شده براي واردات كالاو صادرات دارد . بنابراين در ورود يا صدور كالا فقط نقش گمرك آن است كه :
الزامات قانوني در ورود وصدوركالا توسط وارد كنندگان يا صادر كنندگان رعايت شود .
محدوديت ها وممنوعيت هاي وضع شده مراعات شود .
معافيت ها وتخفيف هاي توصيه شده به موجب قانون درصورت تطبيق مشخصات كالا ، به وارد يا صادركننده داده شود .
حقوق وعوارضي كه وضع شده است را به طورصحيح وصول نمايد .
نقش و وظايف گمرك
اعمال سياست هاي دولت درزمينه صادرات وواردات مسافري وتحويل كالاها ونگهداري وحفاظت آن ها درانبارها و اماكن گمركي و نظارت برتحويل وتحول كالاهاي مزبورتا انجام تشريفات قانوني وترخيص آن توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي .
اجراي قانون مقررات صادرات و واردات ، آئين نامه ها وبخشنامه هاي آن و تشخيص واخذ حقوق گمركي وسود بازرگاني و عوارض و واريز آن به حساب سازمان هاي ذي ربط .
تعيين ارزش و تعرفه كالاهاي وارداتي و صادراتي .
كنترل و نظارت بر امر ترانزيت كالا از قلمروكشور .
مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي از طريق اعمال مقررات مربوطه .
جمع آوري و پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي ( واردات ، صادرات )
رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا .
بازبيني اظهار نامه هاي وارداتي و صادراتي و اسناد ترخيص كالا ، مطابقت آنها با قوانين و مقررات جاري كشور به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه پرداختي هاي احتمالي .
بازرسي از گمركات و نظارت بر عملكرد آن ها .
برنامه ريزي جهت بهبودسيستم هاي گمركي وپياده سازي سيستم هاي مكانيزه نظيرنظام گمركي آسان رايانه اي نگار .
برنامه ريزي درراستاي سياست هاي اقتصادي دولت در جهت اجراي كامل قانون مقررات صادرات وواردات و قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي مربوطه .
گسترش ارتباطات بين المللي و گمركي با كشورهاي عضو اكو و كنفرانس اسلامي جهت تبادل تجربيات وهمكاري هاي في مابين .
انجام تشريفات گمركي واردات موقت ، صادرات موقت ، كابوتاژ ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي و انتقالي .
اعمال مقررات گمركي در مورد فري شاپ ، بسته ها و پيك هاي سياسي و پست بين المللي .
تشخيص و تحويل كالاهاي متروكه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و ... طبق مقررات مربوطه .
انجام امور مربوط به حق العمل كاران در گمركات كشور .
بررسي و انجام امور به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك .
عوامل موثر بر توسعه صادرات
در كاهش يا افزايش صادرات همانند ساير متغيرهاي اقتصادي عوامل فراواني خواه به صورت مستقيم و خواه به صورت غير مستقيم دخيل هستند كه برخي از آن ها به شرح زير مي باشد .
EMC تاسيس شركت هاي   -     
شناسائي بازارهاي هدف .
ارتقاي كيفيت كالاهاي صادراتي .
ايجاد مشوق هاي صادراتي .
تشويق تشكل هاي صادراتي .
توسل به روش هاي نوين صادراتي .
سازماندهي و راه اندازي فعاليت هاي بيمه صادراتي براي برقراري امكانات توسعه صادرات .
شناسائي مزيت هاي نسبي كالاهاي توليدي كه قابليت صادراتي دارند .
توجه به سليقه مصرف كنندگان خارجي .
حمايت دولت از صنايع صادراتي .
شفاف سازي و ثبات در قوانين و مقررات صادراتي .
حمايت مالي دولت از صادر كنندگان ( ازقبيل اعطاي جوايز صادراتي ، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و... ) .
اولويت دادن مسائل اقتصادي به مسائل سياسي .
الگو قراردادن كشورهاي موفق جهان در زمينه صادرات كالا و خدمات .
حمايت همه جانبه نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج از كشوراز تجارو صادركنندگان كشورمان .
تبليغات كالاهاي صادراتي در كشورهاي هدف با استفاده از ابزارهاي نوين تبليغاتي و ....
ارتقاي سطح علمي صادركنندگان و تجاركشور .
تعامل با كشورهاي تاثيرگذاردرصحنه بين المللي .
جلوگيري از صدور كالاهاي بي كيفيت .
تغيير نوع كالاهاي صادراتي از سنتي به صنعتي .
صدور كالاهاي با ارزش افزوده بالا .
تعامل و ارتباط دائمي با بازرگانان و تجار خارجي .
سرعت عمل در ورود و تصاحب بازارهاي نو ظهور در خارج از كشور .
ايجاد بانكداري الكترونيك و استفاده از ابزارهاي نوين بانكي .
كارآمد كردن شبكه حمل و نقل كشور .
برپائي متناوب نمايشگاه كالاهاي صادراتي در كشورهاي هدف جهت معرفي كالاهاي ايراني به مصرف كنندگان .
 
 
شرح
سال
واحد متعارف
1384
1385
نرخ رشد
وزن كالاي تخليه شده
0
0
0%
كيلو گرم
وزن كالاي بارگيري شده
0
0
0%
كيلو گرم
وزن واردات ترخيص شده
194000
895000
361%
كيلو گرم
ارزش واردات ترخيص شده
28130
177450
531%
دلار
وزن صادرات غير نفتي
550532723
483874585
-12%
كيلو گرم
ارزش صادرات غير نفتي
143159070
174003998
22%
دلار
وزن ترانزيت خارجي صادره
0
955000
 
كيلو گرم
ارزش ترانزيت خارجي صادره
0
0
0%
دلار
تعداد اظهارنامه وارداتي
2
2
0%
فقره
تعداد اظهارنامه صادراتي
12900
15129
17%
فقره
تعداد مسافرين ورودي
ايراني
63501
365013
475%
نفر
خارجي
163662
328541
101%
نفر
تعداد مسافرين خروجي
ايراني
82228
381375
364%
نفر
خارجي
143375
270216
88%
نفر
وزن صادرات چمداني
0
0
0%
كيلو گرم
ارزش صادرات چمداني
0
0
0%
دلار
درآمد
2123251570
1057909184
-50%
ريال
تعداد كاميون بارگيري شده
0
0
0%
عدد
تعداد كشتي وارده
0
0
0%
عدد
 
 
 
شرح
تعداد
ارزش (هزار ريال)
1384
1385
نرخ رشد
1384
1385
نرخ رشد
پرونده‌هاي قاچاق كالا
72
108
50%
2379425
2775420
17%
پرونده‌هايي كه ارزش آن‌ها معادل يا كمتر از 10 ميليون ريال مي‌باشد
45
59
31%
297043
251107
-15%
تعداد متهمين
137
211
54%
0
0
0%
نتيجه تصميمات مراجع قضايي
برائت
84
40
-52%
0
0
0%
محكوميت
53
49
-8%
0
0
0%
 
 
 
شرح
وزن (تن)
ارزش (دلاري)
1384
1385
نرخ رشد
1384
1385
نرخ رشد
فروردين
20511540
34460625
68%
6884691
10269139
49%
ارديبهشت
18813914
65312685
247%
8378584
21196368
153%
خرداد
17205789
35642993
107%
703826
14061044
1898%
تير
26668067
17052108
-36%
7292664
8994000
23%
مرداد
28030842
28890576
3%
9088800
10747575
18%
شهريور
101462502
47056686
-54%
15425738
13313733
-14%
مهر
82730271
58566332
-29%
14377159
17020361
18%
آبان
53357561
59254544
11%
12833035
12902721
1%
آذر
40908143
28783084
-30%
11937618
12967991
9%
دي
41383405
30206779
-27%
12582509
13920691
11%
بهمن
56682168
31834075
-44%
16979792
15561143
-8%
اسفند
62778521
46816098
-25%
20340454
23049232
13%
جمع
550532723
483876585
-12%
136824870
174003998
27%
ميانگين در ماه
45877726.92
40323048.8
-12%
11402072.5
14500333.2
27%
 
 
 
شرح
وزن (تن)
ارزش (دلاري)
ارزش (هزار ريال)
1384
1385
نرخ رشد
1384
1385
نرخ رشد
1384
1385
نرخ رشد
محصولات كشاورزي و غذايي
0
240000
 
0
79200
 
0
728640
 
محصولات شيميايي
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
محصولات دارويي
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
مواد اوليه پلاستيك
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
مواد شيميايي
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
كاغذ و مقوا
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
آهن‌آلات
0
655000
 
0
98250
 
0
904686
 
محصولات و ماشين‌آلات صنعتي
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
لوازم صنعتي و برقي
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
ساير واردات
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
جمع كل
194000
895000
361%
28130
177450
531%
253170
1633326
545%
 
 
 
شرح
ورودي
خروجي
1384
1385
نرخ رشد
1384
1385
نرخ رشد
تعداد بسته
337
439
30%
238
201
-16%
وزن (كيلوگرم)
1271.57
1962.37
54%
926.4
815.35
-12%
ارزش (هزار ريال)
89709
103714
16%
97607
97963
0%
 
 
تهيه شده در:
گروه اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان ايلام                                                
 
^