كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نظرسنجی

نظرسنجی از ارباب رجوع
نام دستگاه  :
1) آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شماره ارائه شده بود؟
2) نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
3) نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته‌اند مرقوم فرمایید.
4) نام یا افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته‌اند مرقوم فرمایید.
5) آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است
6) چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است. لطفاً آن را مرقوم فرمایید ( باذکر مورد و فرم مورد نظر)
7) لطفاً نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح امور بنویسید.

در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید.
نام و نام خانوادگی:
 

شماره تماس:
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^