كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
فرم ثبت شکایات

فرم ثبت شکایات

بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام
مشخصات شکایت کننده :نام    * نام خانوادگی    * 

کد ملی    * 

وضعیت  
محل خدمت/نام اداره    میزان تحصیلات   تلفن تماس    * 

تلفن همراه    * 

پست الکترونیکی    

آدرس محل اشتغال/ سکونت خود را در قسمت زیر وارد کنید:
 *
مشخصات اشخاصی که از آنها شکایت دارید :

نام و نام خانوادگی فرد یا افرادی که از ایشان شکایت دارید را در لیست زیر وارد کنید( در هر ردیف یک نام را درج کنید):
 *
 لطفا شرح شکایت خود را به صورت خلاصه و با ذکر دقیق اطلاعات مهم در قسمت  زیر مرقوم فرمایید :
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^